ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Standard Components)

New 2008
Electric Plant & Acc
ปลั๊กอุดน้ำมัน (Oil Plugs)
ลูกดันสปริง (Plungers)
บานพับ (Hinges)
เครื่องนับจำนวน (Counters)