ข่าวสาร

ประกับเพลา(ยอย) SGFlex (SGFlex Flexible Shaft coupling)

ยางประกับเพลา (ยางยอย) SGFlex  มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากมีการเสริมเส้นใยไฟเบอร์ Tenpu® ทำให้รับแรงได้สูงถึง 80 เท่าเมื่อเทียบกับยางที่ไม่มีเส้นใยเสริมแรง