เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เวอร์ทัส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนวิศวกรรมเครื่องกลและอะไหล่เครื่องจักรชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าของแท้มาตรฐานสากล ทั้งจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกและที่บริษัทออกแบบและสั่งผลิตเอง ประกอบไปด้วย

ชิ้นส่วนมาตรฐานสำเร็จรูป (Standard Components) 
ประกับเพลา (Flexible Shaft Couplings)
แหวนยึดเพลา (TaperBush and WELLOCK Keyless Locking Devices)
แขนตึงโซ่และสายพาน (Chain and Belt Tensioners)
แท่นกันสะเทือน (Anti-Vibrating Mountings)
ขารองถาดสั่น (Oscillating Mountings)
สานพานและล้อสายพาน (Belts and Pulleys)
โซ่และเฟืองโซ่ (Chains and Sprockets)
ตลับลูกปืน (Bearings)
ข้อต่อลม (Claw Couplings)
ข้อต่อสวมเร็ว (Quick Couplings)
เฟืองและเฟืองสะพาน (Gears and Racks)
เฟืองทดรอบ (Gear Reducers)
มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)
ขาตั้งปรับระดับ (Lavelling Components) 
ก้ามล็อก (Toggle Clamps)
อุปกรณ์สว่าน, เจาะ, ต๊าป, กัด
และอื่นๆ 

บริษัทรักษาความเป็นผู้นำด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อลูกค้า นั่นคือการสำรองสินค้าอย่างหลากหลายและครบถ้วนที่สุดในประเทศ และไม่เป็นรองใครใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิค ทั้งจากหลักเทคนิควิชาการ ไปจนถึงทฤษฎีวิศวกรรมขั้นสูง และจากประสบการณ์จริงจากภาคสนาม 

บริษัทได้รับเชิญเพื่อทำการบรรยายให้แก่นิสิตนักศึกษาทางเทคนิคและวิศวกรรม และให้การอบรมทางเทคนิค แก่ผู้ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานวิศวกรรมในองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จ อย่างมากในด้านวิศวกรรม 

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงต่อคุณค่า 4 ประการคือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิผล 
ความเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ผลิต 
ความก้าวหน้า ความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม