บทความ

ประกับเพลาเครื่องยนต์ (Torsional Couplings)

Torsional Couplings(ประกับเพลาเครื่องยนต์) ออกแบบมาสำหรับการลดความสั่น
และแรงกระชาก ที่เป็นปัญหาสำคัญของเครื่องจักรที่ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

1 2 3