Wellock Keyless Locking Element ( แหวนยึดเพลา )

 

ชุดยึดเพลาแบบไร้ลิ่ม (Keyless Locking Device)

ชุดยึดเพลาแบบไร้ลิ่ม (Keyless Locking Device) เป็นชุดยึดเพลาสำเร็จรูป ใช้ยึดเพลาเข้ากับรูเพลาโดยไม่ต้องใช้ลิ่ม จึงรักษาความแข็งแรงของเพลาและรูเพลาไว้ได้ดี สามารถปรับแต่งแนวมุมของดุม (Orientation) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องคว้านรูเพลาให้ละเอียดเพื่อการสวมแน่น ไม่มีระยะคลอน มีขนาดเป็นมาตรฐาน

 

"ชมรายละเอียดสินค้าชุดยึดเพลาแบบไร้ลิ่ม (Keyless Locking Device)"