ประกับเพลาเฟืองยาง (ES Couplings)

ปรักับเพลาเฟืองยาง

ประกับเพลาเฟืองยาง (ES Couplings)

ประกับเพลาเฟืองยาง (ES Couplings) ทำหน้าที่ส่งผ่านแรงบิด จากหน้าแปลนหนึ่งไปยังอีกหน้าแปลนหนึ่งผ่านปลอกเฟืองยางที่รับแรงบิดในลักษณะเฉือน ปลอกเฟืองจึงสามารถทำหน้าที่เป็นฟิวส์ ตัดตอนรับความสั่นได้ดี ติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องหล่อลื่น คุณสมบัตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการขับการหมุนของเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Type Air Compressor)

ปลอกเฟืองยางรุ่นมาตรฐาน ทำจากยางสังเคราะห์ EPDM ซึ่งเป็นวัสดุผสม และต้องมีระดับค่าคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

  • ค่าความแข็งแรง (Strength): ระดับค่าที่พอเหมาะจะทำให้ประกับเพลาสามารถรับภาระ (Load) ได้ตามค่าออกแบบ ระดับค่าที่น้อยเกินไปก็ทำให้ประกับเพลาไม่สามารถใช้งานได้ หรือเสียหายในเวลาอันสั้นจนเกินไป ในขณะที่ค่าความแข็งแรงที่มากเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถเป็นฟิวส์ที่ดี นั่นคือประกับเพลาไม่แตกเสียหายเมื่อมีแรงบิดผิดปรกติเกิดขึ้นในระบบ จนแรงบิดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นในแนวการส่งผ่านกำลัง

  • ค่าความแข็ง (Hardness): หากแข็งจนเกินไปก็จะเปราะและขาดคุณสมบัติของการดูดซับความสั่นสะเทือนจากการทำงาน แต่หากอ่อนจนเกินไปก็จะมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

  • ค่าโมดูลัสและค่าความยืดเมื่อขาด (Modulus and Elongation at Yield): ระดับค่าที่พอเหมาะจะให้คุณสมบัติที่ดีของการดูดซับความสั่น (Dampening) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ระดับค่าคุณสมบัติเหล่านี้ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่มีหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานโลก ความเชื่อถือได้ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา

 

"ชมรายละเอียดสินค้าประกับเพลาเฟืองยาง (ES Coupling)"