ROSTA Motor Base

ROSTA Motor base

ประหยัด ลดต้นทุนด้วยฐานรองมอเตอร์ ROSTA Motor base

กระบวนการผลิตในเหมืองหิน ขั้นตอนแรกในการแปรรูปหินคือการบดย่อยหิน ในกรณีนี้เครื่องบดใช้มอเตอร์ขนาด 110 กิโลวัตต์ที่ส่งกำลังด้วยสายพานร่องวี SPC 7500 จำนวน 8 เส้น มอเตอร์ถูกติดตั้งบนฐานเลื่อนมอเตอร์แบบดั้งเดิม โดยเป็นการยึดฐานแบบตายตัว เนื่องจากการบดหินมีภาระงานที่สูงทำให้เครื่องบดประสบปัญหาจากการหยุดผลิตบ่อยครั้งเพราะภาระงานหนักทำให้สายพานหย่อนหรือขาดทำให้ต้องหยุดงานเพื่อซ่อมบำรุงโดยการปรับแรงตึงสายพานหรือเปลี่ยนสายพานใหม่ ด้วยแรงกระชากสูงและภาระงานมหาศาลนอกจากจะส่งผลต่อสายพานแล้วยังส่งผลเสียต่อตลับลูกปืนมอเตอร์อีกด้วย การหยุดเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาใดๆ นั้นใช้เวลานานและต้องใช้พนักงานสามคนในการดำเนินการ ซึ่งในเวลาต่อมาเหมืองได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ลดลง และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

การแก้ไขปัญหา

หลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด ลูกค้าตัดสินใจลงทุนใน ROSTA motor base MB หลังจากการติดตั้งไม่นานก็สังเกตเห็นการปรับปรุงที่สำคัญ สายพานไม่เพียงแต่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นสี่เท่าเท่านั้น แต่ยังไม่จำเป็นต้องปรับความตึงสายพานซ้ำๆ สามารถแก้ปัญหาการหยุดเครื่องกระทันหันเพราะระบบสายพานชำรุด ทำให้ไม่เป็นปัญหากระทบต่ออัตราการผลิตอีกต่อไป

ROSTA MB 70×800 มีความยึดหยุ่นสามารถดูดซับหรือชดเชยแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับหินก้อนใหม่ทุกก้อนที่หล่นลงในเครื่องบดโดยอัตโนมัติ เป็นการป้องกันไม่ให้สายพานต้องรับภาระมากเกินปกติ ซึ่งต่างจากการติดตั้งแบบดั้งเดิมที่มอเตอร์ถูกยึดตายตัวอยู่กับที่ นอกจากนี้ก็ไม่จำเป็นต้องปรับความตึงสายพานบ่อยๆ และเมื่อเปลี่ยนสายพานใหม่ก็ไม่ต้องปรับแนวสายพานใหม่อีกต่อไป โดยจะตั้งแนวสายพานกับตำแหน่ง Rosta MB ในครั้งแรกของการติดตั้งเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เลือกใช้ ROSTA MB 70×800 เป็นฐานมอเตอร์แบบปรับความตึงได้เองโดยอัตโนมัติสำหรับสายพาน สามารถชดเชยการยืดตัวของสายพานซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นและลดเวลาที่ต้องหยุดทำงานจากความเสียหายของระบบสายพาน การเปลี่ยนสายพาน และการบำรุงรักษา นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งแนวสายพานใหม่ สามารถลดแรงกระชากและยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบชิ้นส่วนขับเคลื่อนทั้งหมด