มือหมุนพวงมาลัย (Handwheels & Knobs)

มือหมุนพวงมาลัย, ดุมหมุนเหล็ก
Handwheels & Knob (Steel)
มือหมุนพวงมาลัย (Handwheels)
ดุมมือหมุน (Locking Knobs)