ล้อสายพานฟันเฟือง (Synchronous Pulleys)

ล้อสายพาน
CLASSICAL
ล้อสายพาน
DIN METRIC
CURVED-TOOTH
HTD Pulleys