ประกับเพลา(ยอย)นิรภัยแบบแรงเสียดทาน (Frictional Safety coupling)

ประกับเพลานิรภัย(ยอยนิรภัย) ที่ประกอบด้วยประกับเพลาที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูง จาก SGF ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางส่งกำลังชั้นนำจากประเทศเยอรมันนี เชื่อมต่อกับชุดสปริงสร้างแรงกดแผ่นจานฝืดทำให้เกิดแรงเสียดเพื่อเชื่อมต่อกำลังให้ขับเคลื่อน และเมื่อแรงบิดในระบบสูงกว่าแรงเสียดทาน จะทำให้จานฝืดเกิดการไถลป้องกันการส่งผ่านภาระเกินกำลัง (Overload) เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์อื่นในระบบ

ด้วยรูปแบบประกับเพลา SGF จะส่งผ่านกำลังผ่านแผ่นจานยางเสริมแรงภายในด้วยไฟเบอร์กลาส รองรับการเยื้องแกนเพลาได้ดี ลดการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนและแรงกระชาก มีความทนทานสูง ไม่ต้องบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังสะดวกและประหยัดเวลาในการเปลี่ยนยางโดยไม่ต้องเลื่อนเพลาและดุมของประกับเพลา