ฐานมอเตอร์รักษาความตึงสายพาน (ROSTA Motorbases)

ตัวอย่างการใช้งาน
วิธีการติดตั้ง

MB27, MB38 

MB50

MB70

MB100