มือจับอุตสาหกรรม (Handles)

มือจับอุตสาหกรรม (ROHDE)
มือจับ, มือหมุนแอล
Handles & Clamping Lever
มือจับ, มือจับลูกบอล
Handles & Ball Knob
มือจับ, ตะขอ
Handles & Hooks