ตลับลูกปืน (Bearings)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
ตลับลูกปืนตุ๊กตา
ตลับลูกปืนก้นรุนเม็ดทรงกระบอก
ตลับลูกปืนปลายก้านสูบ มิติเป็นนิ้ว
ตลับลูกปืนเม็ดกลมไนซ์ มิติเป็นนิ้ว
ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
ตลับลูกปืนก้นรุนเม็ดโค้ง
ตลับลูกปืนก้นรุนเม็ดกลม

 

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
ลูกกลิ้ง
ตลับลูกปืนแท่นหมุน
ปลอกสวมเพลาและผลิตภัณฑ์อื่น