โรงโม่หิน ป้องกันสายพาน ด้วย สปริงยางROSTA

สปริงยางโรสต้า ROSTA

ปรับแรงกระชากอัตโนมัติให้สายพานมีแรงตึงที่เหมาะสมตลอดเวลา สามารถป้องกันสายพานไถล ยืดอายุสายพานได้ 3 เท่า ไม่ต้องบำรุงรักษา ลดเวลาการหยุดเครื่อง

 

โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ผลิตหินบด ด้วยเครื่องย่อยหิน และคัดขนาดหินด้วยตะแกรงเขย่าลำเลียง ระบบเขย่าแบบเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular motion)

ตะแกรงเขย่าลำเลียง ระบบเขย่าแบบเคลื่อนที่เป็นวงกลม จะประกอบด้วยตะแกรงเขย่า ทำมุมลาดเอียงลง และอาศัยการสั่นสะเทือนทำให้เม็ดหินกระโดดและเคลื่อนที่ไปในทิศที่ลาดเอียงลงตามแรงโน้มถ่วง และอาศัยสั่นสะเทือนด้วยการหมุนของเพลาติดมวลเหวี่ยงด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และสายพาน

เมื่อมีการหมุนของเพลามวลเหวี่ยงส่งผลให้สายพานที่ขับเพลามวลเหวี่ยงถูกดึงกระชากไปมา ทำให้สายพานเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว และฐานมอเตอร์เดิมใช้คอยล์สปริงเป็นอุปรณ์ปรับแรงตึง ซึ่งคอยล์สปริงเกิดการแตกหักบ่อยครั้ง

ทางโรงโม่จึงลงทุนติดตั้ง Rosta Motorbase, MB50x270-2 โดยสามารถทำงานด้วยสปริงยางโรสต้า ปรับแรงกระชากอัตโนมัติให้สายพานมีแรงตึงที่เหมาะสมตลอดเวลา สามารถป้องกันสายพานไถล ยืดอายุสายพานได้ 3 เท่า ไม่ต้องบำรุงรักษา ลดเวลาการหยุดเครื่องเนื่องจากไม่ต้องตั้งแนวสายพานเมื่อต้องเปลี่ยนสายพานใหม่และตึงสายพานซ้ำ