Screwjack

Screw Jack (Jackscrew)

สกรูแจ็คหรือสกรูแม่แรงอุตสาหกรรม สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.1 - 250 ตัน เป็นอุปกรณ์ใช้ยกน้ำหนัก ปรับตำแหน่ง และรักษาตำแหน่ง โดยอาศัยชุดห้องเฟืองขับเพลาสกรูเพื่อยกหรือปรับระดับ โดยแบ่งเป็นรูปแบบที่แต่งต่างกันได้ 2 แบบ คือ

1) เพลาสกรูไม่หมุนแต่จะเลื่อนเข้าออกเพื่อยกและปรับตำแหน่ง (Translating screw type) รูปแบบปลายสกรูสามารถติดตั้งหน้าแปลน, เกลียวตัวผู้, เพลา หรือ สลักบานพับได้ ขึ้นการจุดประสงค์ของงาน

2) เพลาสกรูหมุนเพื่อเลื่อนนัตสกรู (Travelling nut) เข้าออกเพื่อยกและปรับตำแหน่ง (Rotating screw type) ปลายสกรูมักใช้ตลับลูกปืนเพื่อประคองเพลาสกรู

ทั้งนี้มักนิยมใช้ในงานต่างๆ ได้แก่
- งานยกปรับระดับเพื่อประโยชน์ด้านการซ่อมบำรุง
- งานยกปรับระดับเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ปฏิบัติงาน
- การปรับองศาของจานรับสัญญาณ
- เครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่
- ปรับองศารับแสงอาทิตย์ของแผงสุริยะ
- ยกปรับระดับตำแหน่งเครื่องลำเลียง
- ยกปรับระดับการปิดเปิดประตูน้ำ
- ยกปรับระดับพื้นเวทีการแสดงหรือพิพิธภัณฑ์
- ยกปรับระดับความลาดเอียงของสนามแข่งจักรยาน

ข้อดีข้อด้อย ของระบบสกรูแม่แรง
- เนื่องจากฟันเกลียวมีรูปแบบสี่เหลี่ยมคางหมูจึงสามารถล็อคหรือรักษาตำแหน่งได้โดยอัตโนมัติ
- มีคงามปลอดภัย เนื่องจากมีการล็อคตำแหน่งในตัวเอง จึงป้องกันแท่นน้ำหนักเลื่อนลง
- มีความแม่นยำ
- ติดตั้งง่าย
- ต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าระบบไฮดรอลิกส์
- มีความทนทานมาก
- มีเสถียรภาพสูง
- บำรุงรักษาต่ำ
- ไม่มีปัญหารั่วแบบระบบไฮดรอลิคส์
- ราคาเริ่มติดตั้งสูงกว่าระบบไฮดรอลิกส์
- การเลื่อนปรับตำแหน่งมักทำได้ช้ากว่าไฮดรอลิกส์
- สามารถใช้ระบบ ball screw ในงานที่ต้องการความเร็วในการยกที่เร็วขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ
- น้ำหนักของระบบที่ต้องยก
- ดันน้ำหนักขึ้น (สกรูแม่แรงอยู่ใต้น้ำหนัก) หรือ ดึงน้ำหนักขึ้น (สกรูแม่แรงอยู่เหนือน้ำหนัก)
- จำนวนสกรูแม่แรงที่ใช้ต่อระบบ
- ระยะในการยก
- ความเร็วในการยก
- จำนวนครั้งในการยกขึ้นลงต่อชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน