ดูดซับแรงกระแทกลูกเบี้ยว ยืดอายุเครื่องจักรโรงสีข้าว

โรงสีข้าวแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครพนม ใช้งานรางเขย่าลำเลียง ขับเคลื่อนด้วยระบบลูกเบี้ยวและคันชัก เพื่อใช้ลำเลียงข้าวเปลือก โดยใช้ตลับลูกปืนเชื่อมต่อระหว่างปลายคันชักและรางเขย่า โดยรางเขย่าอาศัยล้อหมุนในการวิ่งกลับไปมาตามระยะรัศมีลูกเบี้ยวที่บังคับให้ก้านชักเคลื่อนที่ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง รางเขย่าเริ่มเกิดรอยแตกร้าวเสียหาย ผู้ใช้งานต้องหยุดเครื่องเพื่อซ่อมรอยแตกด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า แต่เมื่อเดินเครื่องทำงานต่อระยะหนึ่งรอยร้าวได้เกิดขึ้นใหม่และลุกลามต่อไปไม่สิ้นสุด ทางเราจึงได้เข้าสำรวจหน้างานและวิเคราะห์ถึงสาเหตุรอยแตกบนราง เนื่องมาจากแรงกระแทกที่เกิดจากการส่งแรงของลูกเบี้ยวคันชัก กระทำสู่ตัวรางโดยตลับลูกปืนซึ่งไม่มีวัสดุดูดซับแรงกระแทก โดยแรงกระแทกซ้ำๆ ตามความเร็วรอบของลูกเบี้ยว 200 ครั้งต่อนาที จึงเกิดความเสียหายสะสมในวัสดุจนกระทั่งเกิดรอยแตกลุกลามออกไป และต้องหยุดเพื่อซ่อมแซมทุกสัปดาห์

เลือกแก้ปัญหาด้วยการติดตั้ง ROSTA drive head (หัวปลายคันชัก) ทำจากสปริงโรสต้า ประกอบด้วยยางอัด 4 มุม ทำหน้าที่บิดตัวไปมาตามรัศมีลูกเบี้ยว อีกทั้งยังดูดซับแรงกระแทกจากก้านคันชักได้อย่างดีเยี่ยม การขับเคลื่อนมีความนิ่มนวล สามารถลำเลียงข้าวได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดรอยแตกร้าวขึ้นใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนรางเขย่า เพียงแต่เปลี่ยนตลับลูกปืนที่ปลายก้านคันชักเป็น ROSTA Drive head รุ่น ST ก็สามารถแก้ปัญหาการแตกร้าวได้เป็นอย่างดี

ROSTA drive head มีหลายขนาดให้เลือกตามขนาดแรงส่งจากก้านขับ โดยต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อคำนวณแรงกระแทก

- น้ำหนักรางเขย่า (ถ้าทราบ) หากไม่ทราบน้ำหนัก ให้ใช้กำลังมอเตอร์ในการคำนวณแรงส่งจากก้านขับ
- ความเร็วรอบของรางเขย่า
- รัศมีลูกเบี้ยว

ทางบริษัท มีความยินดีเข้าสำรวจหน้างาน ให้คำปรึกษา คำนวณเลือกขนาด ST drive head ที่เหมาะสมให้ท่าน รวมถึงการจัดอบรมเชิงเทคนิค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย