โรสต้า รุ่นเอเค

Rosta universal joint, AK unit

โรงสีข้าวจังหวัดนครพนม ผลิตเพื่อการส่งออก ใช้เครื่องเครื่องร่อนติดตั้งอยู่ชั้นบนของอาคาร โดยเครื่องร่อนเหวี่ยงออกในรัศมีแนวนอน โดยใช้สปริงลวดเหล็กขด (Coil spring) เป็นจุดยืดหยุ่นให้ตัว ด้วยน้ำหนักตะแกรงร่อนที่มาก เมื่อมีการเหวี่ยงออก ทำให้เกิดแรงไม่สมดุลส่งผ่านสปริงและแท่นเครื่องลงมายังโครงสร้างชั้นล่าง ด้วยผลของแรงสะสั่นสะเทือนดังกล่าว ทำให้ตาชั่งข้าวไม่สามารถชั่งข้าวได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยความแข็งของสปริงขดแม้จะให้ความยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้มากพอ นอกจากนี้ยางข้อต่อโรสต้าเอเคมีความปลอดภัยสูง เมื่อใช้งานจนยางหมดอายุกระทั่งลูกยางหลุดออกมาก็ยังมีแกนโลหะภายในช่วยป้องกันไม่ให้ตะแกรงร่อนล้มลงมา ซึ่งแตกต่างจากสปริงขดลวดหรือลูกยางแท่งซึ่งถ้าหากชิ้นส่วนนี้เสียหายจะทำให้ตะแกรงร่อนล้มลงมาได้

ข้อต่อยางโรสต้ารุ่น เอเค (Rosta AK) ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างลงตัว สามารถรับน้ำหนักได้มาก มีความทนทานสูงกว่าสปริงขดและลูกยางแท่ง ขับเคลื่อนด้วยความนุ่มนวล มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

หลังจากติดตั้งใช้งานข้อต่อยางโรสต้าเอเค สามารถตัดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้ส่งถ่ายลงโครงสร้างอีกต่อไป ทำให้ตาชั่งข้าวสามารถทำงานได้อย่างปกติ

บริษัท เวอร์ทัส จำกัด เรามีวิศวกร สนับสนุนข้อมูลเทคนิคเชิงลึก ออกแบบ คำนวณเลือกใช้งาน โดยท่านสามารถดำเนินการผลิตเครื่องได้ด้วยตนเอง