Paulstradyn ทนทาน อายุยาวนาน เซฟสุขภาพพนักงาน

การสั่นของเครื่องพันลวดมอเตอร์อาจะกระทบสุขภาพของพนักงานได้

เมื่อกล่าวถึงความเสียหายของโครงสร้างใดๆ พบว่าร้อยละ 80 เกิดจากความล้า โดยความล้านั้นเกิดจากความเสียหายสะสมในโครงสร้าง การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่สร้างความล้าต่อโครงสร้างที่ติดตั้งเครื่องจักร

ผู้ผลิตมอเตอร์ชั้นนำของโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ใช้งานเครื่องพันลวดมอเตอร์ สร้างแรงสั่นสะเทือนมหาศาลสู่โครงสร้างอาคาร ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดความล้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ห้ามสตรีมีครรภ์ปฏิบัติงานในสายการผลิต เนื่องจากอาจกระทบต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพได้

วิศวกรของเราได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อปรึกษาการแก้ปัญหา การสั่นสะเทือนของเครื่องพันมอเตอร์เป็นการสั่นจากการทำงานโดยปกติ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้แท่นรองเครื่องเพื่อลดการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนไม่ให้ส่งผ่านมายังโครงสร้างพื้นอาคารได้

โดยต้องเก็บข้อมูลสำคัญ ดังนี้

1. น้ำหนักเครื่อง
2. ความถี่ของการสั่นสะเทือน โดยกรณีนี้มีค่าเท่ากับความเร็วรอบของเครื่องพันมอเตอร์
3. จำนวนจุดรองใต้เครื่อง
4. พิจารณาเลือกแท่นรองไม่นิ่มจนเกินไป เนื่องจากจุดรวมน้ำหนักอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อาจทำให้เครื่องจักรโยกตัวมากเกินไปขณะทำงาน

เลือกใช้งานลูกยางรองแท่นเครื่อง รุ่น Paulstradyn 400 (พอลสตร้าดีน 400)

- รับน้ำหนักได้จุดละ 400 กิโลกรัม

- กำหนดการยุบตัวของยางเมื่อติดตั้งรับน้ำหนักเครื่องประมาณ 3 มิลลิเมตร ที่ระยะยุบระดับนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องมีการโยกคลอนไปมา

- ด้วยคุณสมบัติดูดซับแรงสั่นสะเทือนของยาง Paulstradyn ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่าของน้ำหนักเครื่อง

- ด้วยความยืดหยุ่นสูงของยาง Paulstradyn สามารถลดการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนได้ 96% ที่ความถี่ 3000 รอบต่อนาที (50 Hz.) ซึ่งหมายถึงมีเพียงแรงสั่น 4% จากเครื่องส่งผ่านสู่โครงสร้างอาคาร

- Paulstradyn มีความทนทาน อายุยาวนาน ส่วนผสมของเนื้อยางที่เป็นสูตรเฉพาะจากฝรั่งเศส ผ่านการทดสอบทั้งการรับแรงสถิตย์และการทนต่อความล้าจากแรงกระทำซ้ำๆ เป็นเวลานาน

ด้วยการเลือกใข้ยางรองแท่นที่เหมาะสมทำให้สามารถแก้ปัญหาแรงสั่นสะเทือนได้อย่างน่าพอใจ ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบนพื้นและโครงสร้างในพื้นที่ทำงาน เครื่องพันมอเตอร์ทำงานด้วยความนิ่ง เงียบ ไม่โยกคลอนจากความนิ่มของแท่นยาง ด้วยแท่นยาง Paulstradyn ที่มึคุณภาพสูงทำให้มีอายุยาวนาน ไม่ต้องบำรุงรักษา ลดความเสียหายต่อโครงสร้างโรงงานรวมทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ด้วยความปลอดภัย

Link รายละเอึยดเพิ่มเติม

http://www.virtus.co.th/wp-content/uploads/2018/01/Paulstradyn-Virtus-Genuine.pdf