หน้าแรก

บริษัท เวอร์ทัส จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรกลของแท้ ชิ้นส่วนมาตรฐานสำเร็จรูป, ประกับเพลา, ยอย, ยอยยาง, แหวนยึดเพลา, แขนตึงโซ่และสายพาน, แท่นกันสะเทือน, ขารองถาดสั่น, สานพานและล้อสายพาน, โซ่และเฟืองโซ่, โซ่อุตสาหกรรม, ตลับลูกปืน, ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว, เฟืองและเฟืองสะพาน, เฟืองทดรอบ, มอเตอร์ไฟฟ้า, ขาตั้งปรับระดับ, ก้ามล็อก, แคล้มล็อก, มือจับแคล้ม, มือหมุนพวงมาลัย

ดำเนินธุรกิจด้วยทีมงานมืออาชีพที่ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง บริษัทมีนโยบายสำรองสินค้าและอะไหล่ อย่างพอเพียงและหลากหลาย เพื่อตอบสนอง สนับสนุน ให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและทันท่วงที ด้วยราคาที่เป็นธรรม

 

ROSTA
Tentioner

ROSTA
Oscillating Mounting

ROSTA
Self Tensioning Motor Base
Brochure of BEARINGS
Brochure of PULLEYS
Brochure of BELTS
Brochure of Standard Components
ArtWork
LANXESS (Thailand)
Siam Mitsui PTA

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

Partners