เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เวอร์ทัส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนวิศวกรรมเครื่องกลและอะไหล่เครื่องจักรชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าของแท้มาตรฐานสากล ทั้งจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกและที่บริษัทออกแบบและสั่งผลิตเอง ประกอบไปด้วย
ชิ้นส่วนมาตรฐานสำเร็จรูป (Standard Components
ประกับเพลา (Flexible Shaft Couplings)
แหวนยึดเพลา (TaperBush and WELLOCK Keyless Locking Devices)
แขนตึงโซ่และสายพาน (Chain and Belt Tensioners)
แท่นกันสะเทือน (Anti-Vibrating Mountings)
ขารองถาดสั่น (Oscillating Mountings)
สานพานและล้อสายพาน (Belts and Pulleys)
โซ่และเฟืองโซ่ (Chains and Sprockets)
ตลับลูกปืน (Bearings)
ข้อต่อลม (Claw Couplings)
ข้อต่อสวมเร็ว (Quick Couplings)
เฟืองและเฟืองสะพาน (Gears and Racks)
เฟืองทดรอบ (Gear Reducers)
มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)
ขาตั้งปรับระดับ (Lavelling Components
ก้ามล็อก (Toggle Clamps
และอื่นๆ 

บริษัทรักษาความเป็นผู้นำด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อลูกค้า นั่นคือการสำรองสินค้าอย่างหลากหลายและครบถ้วนที่สุดในประเทศ และไม่เป็นรองใครใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิค ทั้งจากหลักเทคนิควิชาการ ไปจนถึงทฤษฎีวิศวกรรมขั้นสูง และจากประสบการณ์จริงจากภาคสนาม 

บริษัทได้รับเชิญเพื่อทำการบรรยายให้แก่นิสิตนักศึกษาทางเทคนิคและวิศวกรรม และให้การอบรมทางเทคนิค แก่ผู้ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานวิศวกรรมในองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จ อย่างมากในด้านวิศวกรรม 

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงต่อคุณค่า 4 ประการคือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิผล 
ความเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ผลิต 
ความก้าวหน้า ความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม

Company Profile


 
   A leading player in South East Asia, Virtus Company Limited is a stocking distributor with manufacturing capability of high quality Mechanical Engineering Components. Second to none in the region, our inventory in Bangkok for prompt delivery is the country’s highest selection including the following products:

Standard Components
Flexible Shaft Couplings 
TaperBush and WELLOCK Keyless Locking Devices
Chain and Belt Tensioners
Anti-Vibrating Mountings
Oscillating Mountings
Belts and Pulleys
Chains and Sprockets
Bearings 
Claw Couplings 
Quick Couplings 
Gears and Racks 
Gear Reducers
Electric Motors
Lavelling Components
Toggle Clamps
etc.

Our deep theoretical know-how and know-why as well as seasoned, solid field experiences leads to fruitful technical customers support. These values we are offering to clients definitely maintain our leading position in the industry. We are invited to deliver lectures on Mechanical Components to students in engineering educational institute and to conduct training on that subject for technical personnel of distinguished business establishments. 

We trust the uncompromised business value as follows:

– Integrity
– Simplicity
– Productiveness 
– Leadership and Innovation