ล้อสายพานฟันเฟือง (Synchronous Pulleys)

ล้อสายพานแบบดั้งเดิม
ล้อสายพานมาตรฐาน DIN
HTD Pulleys