ตลับลูกปืน (Bearings)

ปลอกสวมเพลาและผลิตภัณฑ์อื่น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
ตลับลูกปืนตุ๊กตา
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
ตลับลูกปืนก้นรุนเม็ดทรงกระบอก
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
ตลับลูกปืนปลายก้านสูบ มิติเป็นนิ้ว
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
ตลับลูกปืนเม็ดกลมไนซ์ มิติเป็นนิ้ว
ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
ตลับลูกปืนแท่นหมุน
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
ตลับลูกปืนก้นรุนเม็ดโค้ง
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
ตลับลูกปืนก้นรุนเม็ดกลม

 

ลูกกลิ้ง