ฐานมอเตอร์รักษาความตึงสายพาน (ROSTA Motorbases)

MB-27
MB-38
MB-50
MB-70